Index

3T ILSVIKA AS

Orgnr: 999203345

adresse: Vestre Rosten 80

organisasjonsnummer

999203345

navn

3T ILSVIKA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-11-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

61

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-11-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

999203345

navn

3T ILSVIKA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Rosten 80

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.11.2012

stiftelsesdato

02.11.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

61

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

999203345

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561233, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4978896, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 61023}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4917872}}, "journalnr": "2021544006", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999203345"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3064440, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3064440}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1914455, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1914455}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4978896}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -672743, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10593219}, "driftsresultat": -898402, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9694817}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 37274, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38772}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1498}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -861128}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818262132 [navn] => 3T ILSVIKA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 61 [overordnetEnhet] => 999203345 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?