Index

3T INVEST AS

Orgnr: 981883128

tlf: 67 14 49 40
adresse: Bakkeveien 4

organisasjonsnummer

981883128

navn

3T INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2000-04-18

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakkeveien 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0281", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2000-02-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

981883128

navn

3T INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakkeveien 4

forradrpostnr

0281

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.04.2000

stiftelsesdato

24.02.2000

tlf

67 14 49 40

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

981883128

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2538779, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 255565, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 144921}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 110644}}, "journalnr": "2021518974", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "981883128"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 255565, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 165000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 90565}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 255565}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5}}]

Reserver mot visning?