Index

3T LADE AS

Orgnr: 925155993

adresse: Vestre Rosten 80

id

461190

organisasjonsnummer

925155993

navn

3T LADE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-05-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925155993

navn

3T LADE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Rosten 80

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2020

stiftelsesdato

18.05.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925155993

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2495825, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1048522, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 839711}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 208811}}, "journalnr": "2021548028", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925155993"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 160996, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 192873}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -31877}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 887527, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 850580}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 36947}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1048522}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-05-18", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -31877, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 40868}, "driftsresultat": -40868, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -40868}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925195804 [navn] => 3T LADE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925155993 [oppstartsdato] => 2020-05-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?