Index

3T MOHOLT AS

https://www.3t.no

Orgnr: 913900847

mobil: 98420000
webside: www.3t.no
adresse: Vestre Rosten 80

organisasjonsnummer

913900847

navn

3T MOHOLT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-08-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

30

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-06-02

hjemmeside

www.3t.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Bortforpakter av landbrukseiendom"]

Difi-opplysninger

orgnr

913900847

navn

3T MOHOLT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Rosten 80

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.08.2014

stiftelsesdato

02.06.2014

tlf

tlf_mobil

98420000

url

www.3t.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

30

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913900847

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2495829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1678602, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 383988}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1294615}}, "journalnr": "2021548052", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913900847"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1066062, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1066062}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 612541, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 612541}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1678602}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -495090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3115749}, "driftsresultat": -631861, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2483888}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1986, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 500}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2486}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -633846}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914071801 [navn] => 3T MOHOLT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-08-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 30 [overordnetEnhet] => 913900847 [oppstartsdato] => 2014-06-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jonsvannsveien 137"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7048", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3t.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?