Index

3T ORKDAL AS

Orgnr: 982585325

tlf: 72 48 03 33
adresse: Grønørveien 20

organisasjonsnummer

982585325

navn

3T ORKDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2000-11-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

31

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønørveien 20"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2000-11-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

982585325

navn

3T ORKDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønørveien 20

forradrpostnr

7300

forradrpoststed

ORKANGER

forradrkommnr

5059

forradrkommnavn

ORKLAND

forradrland

Norge

postadresse

Vestre Rosten 80

ppostnr

7075

ppoststed

TILLER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.11.2000

stiftelsesdato

01.11.2000

tlf

72 48 03 33

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

31

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

982585325

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561265, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2183577, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 495284}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1688292}}, "journalnr": "2021544058", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "982585325"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 918724, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 818724}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1264853, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1264853}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2183577}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 206530, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4774224}, "driftsresultat": 209953, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4984176}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 54829, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 56934}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2105}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 264782}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982610710 [navn] => 3T ORKDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 31 [overordnetEnhet] => 982585325 [oppstartsdato] => 2000-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nu00f8rveien 20"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?