Index

3T PRODUKTER AS

Orgnr: 917867119

adresse: Vestre Rosten 80

organisasjonsnummer

917867119

navn

3T PRODUKTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

51

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

917867119

navn

3T PRODUKTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Rosten 80

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.10.2016

stiftelsesdato

30.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

51

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917867119

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2048363, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 146555815, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 55475486}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 91080329}}, "journalnr": "2020797403", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917867119"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1098020, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 314518}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 783502}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 145457795, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 145457795}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 146555815}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2985140, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 45678659}, "driftsresultat": 5865329, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 51543988}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1937602, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4521166}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6458768}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3927727}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 978641385 [navn] => 3 T PRODUKTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 51 [overordnetEnhet] => 917867119 [oppstartsdato] => 1991-10-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-12-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?