Index

3T SAUPSTAD AS

Orgnr: 982284651

tlf: 72 58 01 50
adresse: Saupstadsenteret

organisasjonsnummer

982284651

navn

3T SAUPSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2000-09-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

45

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Saupstadsenteret"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "SAUPSTAD", "postnummer": "7078", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2000-08-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

982284651

navn

3T SAUPSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Saupstadsenteret

forradrpostnr

7078

forradrpoststed

SAUPSTAD

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Vestre Rosten 80

ppostnr

7075

ppoststed

TILLER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.09.2000

stiftelsesdato

01.08.2000

tlf

72 58 01 50

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

45

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

982284651

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561367, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4241575, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 473898}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3767678}}, "journalnr": "2021544232", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "982284651"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1624232, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1524232}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2617344, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2617344}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4241575}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 955011, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4986270}, "driftsresultat": 1139555, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6125824}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 84818, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 87289}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2471}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1224373}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972307742 [navn] => 3T SAUPSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 45 [overordnetEnhet] => 982284651 [oppstartsdato] => 1991-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Reier Su00f8bstads veg 12"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "SAUPSTAD", "postnummer": "7078", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => 2000-08-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?