Index

3T SENIOR NORGE AS

https://www.T3SeniorNorge.no

Orgnr: 996786919

mobil: 992 56 869
webside: www.T3SeniorNorge.no
adresse: c/o Leif W. Erichsen, Sørengkaia 87

organisasjonsnummer

996786919

navn

3T SENIOR NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-04-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Leif W. Erichsen", "Sørengkaia 87"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0194", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-03-01

hjemmeside

www.T3SeniorNorge.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

996786919

navn

3T SENIOR NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Leif W. Erichsen Sørengkaia 87

forradrpostnr

0194

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.04.2011

stiftelsesdato

01.03.2011

tlf

tlf_mobil

992 56 869

url

www.T3SeniorNorge.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

996786919

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1658526, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 752181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 302680}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 449501}}, "journalnr": "2020404585", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996786919"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -606884, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -806884}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1359065, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 124935}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1234130}}, "sumEgenkapitalGjeld": 752181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13700, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 980691}, "driftsresultat": 15680, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 996371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1884, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1884}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 17564}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 896822772 [navn] => 3T SENIOR NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-04-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 996786919 [oppstartsdato] => 2011-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Leif W. Erichsen", "Su00f8rengkaia 87"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0194", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.T3SeniorNorge.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?