Index

3T SOLSIDEN AS

https://www.3t.no

Orgnr: 994203002

mobil: 98 42 00 00
webside: www.3t.no
adresse: Portalen

organisasjonsnummer

994203002

navn

3T SOLSIDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

84

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Portalen"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7014", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-05-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

hjemmeside

www.3t.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

994203002

navn

3T SOLSIDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Portalen

forradrpostnr

7014

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Vestre Rosten 80

ppostnr

7075

ppoststed

TILLER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2009

stiftelsesdato

04.05.2009

tlf

tlf_mobil

98 42 00 00

url

www.3t.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

84

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

994203002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561397, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5786467, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 501445}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5285022}}, "journalnr": "2021544278", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994203002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 398913, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 398913}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5387554, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5387554}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5786467}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1556443, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14753329}, "driftsresultat": 1886729, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16640058}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 108711, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 112521}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3811}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1995440}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994247123 [navn] => 3T SOLSIDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-06-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 84 [overordnetEnhet] => 994203002 [oppstartsdato] => 2010-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Portalen"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7014", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3t.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?