Index

3T-TAKSERING AS

Orgnr: 916122187

adresse: Ole Deviks vei 44

organisasjonsnummer

916122187

navn

3T-TAKSERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.901", "beskrivelse": "Takseringsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ole Deviks vei 44"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916122187

navn

3T-TAKSERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ole Deviks vei 44

forradrpostnr

0668

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.901

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.10.2015

stiftelsesdato

01.10.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916122187

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2379099, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 167515, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14223}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 153292}}, "journalnr": "2021324059", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916122187"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 141588, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 111588}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25927, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25927}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 167515}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2558, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 106944}, "driftsresultat": 1770, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 108714}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1350, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1466}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 116}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3120}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916150040 [navn] => 3T-TAKSERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.901", "beskrivelse": "Takseringsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916122187 [oppstartsdato] => 2015-10-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ole Deviks vei 44"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?