Index

3TECH AS

https://www.3tech.no

Orgnr: 916769954

webside: www.3tech.no
adresse: Alvimveien 58

organisasjonsnummer

916769954

navn

3TECH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alvimveien 58"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1722", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-02-11

hjemmeside

www.3tech.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916769954

navn

3TECH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alvimveien 58

forradrpostnr

1722

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.2016

stiftelsesdato

11.02.2016

tlf

tlf_mobil

url

www.3tech.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

916769954

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 58372, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7600488, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 503159}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7097329}}, "journalnr": "2021182084", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916769954"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2135737, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 294430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1841307}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5464752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5464752}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7600488}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3325907, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11092595}, "driftsresultat": 4260177, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15352772}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4715, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16420}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11705}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4264892}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 816780152 [navn] => 3TECH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 916769954 [oppstartsdato] => 2016-02-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alvimveien 58"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1722", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3tech.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?