Index

3TECH AUTOMATION

Orgnr: 920577091

adresse: Lumbyesvej 27A

organisasjonsnummer

920577091

navn

3TECH AUTOMATION

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-12

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Danmark", "adresse": ["Lumbyesvej 27A"], "landkode": "DK", "poststed": "DK-7000 FREDERICIA"}

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

920577091

navn

3TECH AUTOMATION

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Lumbyesvej 27A

forradrpostnr

forradrpoststed

DK-7000 FREDERICIA

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Danmark

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2019

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922903239 [navn] => 3TECH AUTOMATION [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920577091 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Danmark", "adresse": ["Lumbyesvej 27A"], "landkode": "DK", "poststed": "DK-7000 FREDERICIA"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?