Index

3TL REGNSKAP ANS

Orgnr: 994071556

tlf: 90 24 22 22
mobil: 902 42 222
adresse: Venneslaveien 18

organisasjonsnummer

994071556

navn

3TL REGNSKAP ANS

organisasjonsform

{"kode": "ANS", "links": [], "beskrivelse": "Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Venneslaveien 18"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "MOSBY", "postnummer": "4619", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2300", "beskrivelse": "Personlige foretak"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-04-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7095 Vestheiene"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4674", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

994071556

navn

3TL REGNSKAP ANS

organisasjonsform

ANS

forretningsadr

Venneslaveien 18

forradrpostnr

4619

forradrpoststed

MOSBY

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 7095 Vestheiene

ppostnr

4674

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.05.2009

stiftelsesdato

19.04.2009

tlf

90 24 22 22

tlf_mobil

902 42 222

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

994071556

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2021561, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 390704, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19364}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 371340}}, "journalnr": "2020763634", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ANS", "organisasjonsnummer": "994071556"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 298911, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 298911}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 91793, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 91793}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 390704}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 137101, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1419992}, "driftsresultat": 138464, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1558456}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1362, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1372}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 137101}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994101099 [navn] => 3TL REGNSKAP ANS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-05-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 994071556 [oppstartsdato] => 2009-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Venneslaveien 18"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "MOSBY", "postnummer": "4619", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7095 Vestheiene"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4674", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?