Index

3V3 NORGE AS

https://www.soccerwavenorden.com

Orgnr: 917481075

webside: www.soccerwavenorden.com
adresse: Hulderveien 11A

organisasjonsnummer

917481075

navn

3V3 NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hulderveien 11A"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Co/ Foto Norden AS", "Postboks 103"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1483", "kommunenummer": "3031"}

hjemmeside

www.soccerwavenorden.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917481075

navn

3V3 NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hulderveien 11A

forradrpostnr

1482

forradrpoststed

NITTEDAL

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

Co/ Foto Norden AS Postboks 103

ppostnr

1483

ppoststed

HAGAN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2017

stiftelsesdato

07.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.soccerwavenorden.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917481075

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 71114, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1276861, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 168883}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1107978}}, "journalnr": "2021193547", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917481075"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -456803, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 417945}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -874748}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1733664, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1083664}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 650000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1276861}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -244744, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5552388}, "driftsresultat": -215442, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5336946}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29302, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53368}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 82670}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -244744}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919350539 [navn] => 3V3 NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 917481075 [oppstartsdato] => 2017-06-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hulderveien 11A"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => www.soccerwavenorden.com [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Co/ Foto Norden AS", "Postboks 103"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1483", "kommunenummer": "3031"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?