Index

3X LIEN EIENDOM AS

Orgnr: 921709897

adresse: Årvollskogen 90

organisasjonsnummer

921709897

navn

3X LIEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-11-20

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årvollskogen 90"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1529", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921709897

navn

3X LIEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årvollskogen 90

forradrpostnr

1529

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.11.2018

stiftelsesdato

20.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921709897

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 9132, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1000619, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1000619}}, "journalnr": "2021133865", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921709897"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 972861, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -27139}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27758, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27758}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1000619}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14968, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15200}, "driftsresultat": -15200, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 232, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 232}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14968}}]

Reserver mot visning?