Index

42ND PIXEL AS

Orgnr: 996047652

adresse: Randabergveien 300B

organisasjonsnummer

996047652

navn

42ND PIXEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-10-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Randabergveien 300B"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4073", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-09-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

996047652

navn

42ND PIXEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Randabergveien 300B

forradrpostnr

4073

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.10.2010

stiftelsesdato

22.09.2010

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

996047652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2026367, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 210708, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 210708}}, "journalnr": "2020772864", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996047652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -56393, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 480000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -536393}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 267101, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 267101}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 210708}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -87763, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 960220}, "driftsresultat": -87931, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 872289}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 168, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 87}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -81}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -87763}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996057976 [navn] => 42ND PIXEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-10-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 996047652 [oppstartsdato] => 2010-09-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Randabergveien 300B"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4073", "kommunenummer": "1127"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?