Index

47 ELLEVE AS

Orgnr: 920667856

adresse: Farmannvegen 20A

organisasjonsnummer

920667856

navn

47 ELLEVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-10

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Farmannvegen 20A"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3925", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920667856

navn

47 ELLEVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Farmannvegen 20A

forradrpostnr

3925

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.04.2018

stiftelsesdato

31.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920667856

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1656500, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1457088, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1333}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1455755}}, "journalnr": "2020375560", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920667856"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1455145, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1448255}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6890}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1943, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1943}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1457088}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6890, "totalresultat": 6890, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13835}, "driftsresultat": -13835, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 22667, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22667}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8833}}]

Reserver mot visning?