Index

4700 INVEST AS

Orgnr: 917034869

adresse: Rønningsvegen 94

organisasjonsnummer

917034869

navn

4700 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-04-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rønningsvegen 94"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4707", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-04-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Økonomiglimt AS", "Postboks 150"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4703", "kommunenummer": "4223"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

917034869

navn

4700 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rønningsvegen 94

forradrpostnr

4707

forradrpoststed

VENNESLA

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

c/o Økonomiglimt AS Postboks 150

ppostnr

4703

ppoststed

VENNESLA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.04.2016

stiftelsesdato

12.04.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917034869

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1935456, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1423801, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1200000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 223801}}, "journalnr": "2020674346", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917034869"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30654, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 654}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1393146, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 763146}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 630000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1423801}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37107, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 79994}, "driftsresultat": 85006, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 165000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -37374, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 37391}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 47632}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917043922 [navn] => 4700 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-04-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917034869 [oppstartsdato] => 2016-04-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8nningsvegen 94"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4707", "kommunenummer": "4223"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o u00d8konomiglimt AS", "Postboks 150"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4703", "kommunenummer": "4223"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?