Index

47KOMMA2 AS

Orgnr: 924682388

adresse: Fridtjof Nansens gate 54B

organisasjonsnummer

924682388

navn

47KOMMA2 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-03-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens gate 54B"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2319", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-02-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924682388

navn

47KOMMA2 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fridtjof Nansens gate 54B

forradrpostnr

2319

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.03.2020

stiftelsesdato

16.02.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

924682388

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2543945, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 361937, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 333333}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28604}}, "journalnr": "2021583227", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924682388"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 309356, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -290644}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 52581, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 52581}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 361937}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -290644, "totalresultat": -290644, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 536358}, "driftsresultat": -290660, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 245698}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 47}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -290644}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 824755612 [navn] => 47KOMMA2 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 924682388 [oppstartsdato] => 2020-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens gate 54B"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2319", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?