Index

4A-B HOLDING AS

Orgnr: 925156035

adresse: Nordalveien 15B

organisasjonsnummer

925156035

navn

4A-B HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-06-24

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordalveien 15B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0580", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925156035

navn

4A-B HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordalveien 15B

forradrpostnr

0580

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2020

stiftelsesdato

10.06.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925156035

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2311235, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 514418, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 505000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9418}}, "journalnr": "2021355721", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925156035"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 39418, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 39430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 475000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 475000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 514418}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-06-10", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13, "totalresultat": -13, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13}, "driftsresultat": -13, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925332801 [navn] => 4A-B HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925156035 [oppstartsdato] => 2020-06-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordalveien 15B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0580", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?