Index

4B ARKITEKTER AS

https://www.4b.no

Orgnr: 921934092

tlf: 22 96 02 00
webside: www.4b.no
adresse: Oscars gate 20

organisasjonsnummer

921934092

navn

4B ARKITEKTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oscars gate 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-09-14

hjemmeside

www.4b.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921934092

navn

4B ARKITEKTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oscars gate 20

forradrpostnr

0352

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.09.1976

tlf

22 96 02 00

tlf_mobil

url

www.4b.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

921934092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2550631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13518260, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 467675}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13050585}}, "journalnr": "2021530782", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921934092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4892902, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 243100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4649802}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8625358, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8625358}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13518260}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1316408, "totalresultat": 1316408, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28491598}, "driftsresultat": 1309311, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29800909}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7097, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7307}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 210}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1316408}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971848251 [navn] => 4B ARKITEKTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 921934092 [oppstartsdato] => 1971-12-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Oscars gate 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.4b.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?