Index

4B EIENDOM AS

Orgnr: 920640583

adresse: Trokåsa 83

organisasjonsnummer

920640583

navn

4B EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-03-21

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trokåsa 83"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3737", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920640583

navn

4B EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trokåsa 83

forradrpostnr

3737

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2018

stiftelsesdato

08.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920640583

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1975903, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 558318, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 659548}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -101230}}, "journalnr": "2020750588", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920640583"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -211535, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 29500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -241035}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 769853, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 229483}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 540370}}, "sumEgenkapitalGjeld": 558318}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -196942, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 149864}, "driftsresultat": -149864, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -47078, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 47113}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -196942}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920659594 [navn] => 4B EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920640583 [oppstartsdato] => 2018-03-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Troku00e5sa 83"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3737", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?