Index

4BEINGU AS

Orgnr: 923265015

adresse: c/o Ruth-Kristin Brekke Aspaas, Jarveien 4A

organisasjonsnummer

923265015

navn

4BEINGU AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-08-27

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ruth-Kristin Brekke Aspaas", "Jarveien 4A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-08-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923265015

navn

4BEINGU AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ruth-Kristin Brekke Aspaas Jarveien 4A

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.08.2019

stiftelsesdato

08.08.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923265015

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2379291, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24146, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24146}}, "journalnr": "2021425894", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923265015"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14350, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15650}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9796, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9796}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24146}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2, "totalresultat": 2, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923434887 [navn] => 4BEINGU AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923265015 [oppstartsdato] => 2019-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ruth-Kristin Brekke Aspaas", "Jarveien 4A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?