Index

4BIT GAMES AS

https://4bitgames.com

Orgnr: 915428452

tlf: 46 42 47 74
webside: 4bitgames.com
adresse: H04040, Voldgata 8

organisasjonsnummer

915428452

navn

4BIT GAMES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["H04040", "Voldgata 8"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-28

hjemmeside

4bitgames.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915428452

navn

4BIT GAMES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

H04040 Voldgata 8

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.06.2015

stiftelsesdato

28.05.2015

tlf

46 42 47 74

tlf_mobil

url

4bitgames.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915428452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327351, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 216956, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 216956}}, "journalnr": "2021380094", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915428452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 188571, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 158571}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28386, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28386}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 216957}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 40045, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 77987}, "driftsresultat": 40047, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 118034}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 169}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 171}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 40045}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923687920 [navn] => 4BIT GAMES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 915428452 [oppstartsdato] => 2019-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["H04040", "Voldgata 8"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?