Index

4C-INVEST AS

Orgnr: 919985607

adresse: Furuveien 25B

organisasjonsnummer

919985607

navn

4C-INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-30

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Furuveien 25B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0678", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919985607

navn

4C-INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Furuveien 25B

forradrpostnr

0678

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.11.2017

stiftelsesdato

01.09.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919985607

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2408273, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 387319, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14419}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 372901}}, "journalnr": "2021448741", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919985607"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 385891, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 131279}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 254612}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1429, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1429}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 387319}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -35469, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14975}, "driftsresultat": -14975, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20494, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20321}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 40816}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -35469}}]

Reserver mot visning?