Index

4C SOLUTIONS AS

Orgnr: 916142765

adresse: Harestadveien 77

id

198168

organisasjonsnummer

916142765

navn

4C SOLUTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Harestadveien 77"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916142765

navn

4C SOLUTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Harestadveien 77

forradrpostnr

4070

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2015

stiftelsesdato

02.10.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916142765

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2384583, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6973697, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6973697}}, "journalnr": "2021333583", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916142765"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3561644, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3561644}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3412054, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3412054}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6973697}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3738753, "totalresultat": -3738753, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6418405}, "driftsresultat": -3634939, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2783466}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -103814, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 355421}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 459235}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3738753}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916302843 [navn] => 4C SOLUTIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916142765 [oppstartsdato] => 2015-11-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Harestadveien 77"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?