Index

4CONSULT AS

Orgnr: 912801349

adresse: Engelsvollvegen 264

organisasjonsnummer

912801349

navn

4CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engelsvollvegen 264"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912801349

navn

4CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engelsvollvegen 264

forradrpostnr

4353

forradrpoststed

KLEPP STASJON

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.12.2013

stiftelsesdato

09.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

912801349

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2485859, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 834944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20935}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 814009}}, "journalnr": "2021453723", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912801349"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 191700, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 161700}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 643243, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 643243}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 834943}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -596127, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3842471}, "driftsresultat": -591631, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3250840}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6497, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1273}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7770}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -598128}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 813004852 [navn] => 4CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912801349 [oppstartsdato] => 2013-12-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Engelsvollvegen 264"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?