Index

4D EDGE CAPITAL AS

Orgnr: 923929231

adresse: Løkkeveien 109

organisasjonsnummer

923929231

navn

4D EDGE CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-11-25

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkkeveien 109"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4007", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-11-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923929231

navn

4D EDGE CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkkeveien 109

forradrpostnr

4007

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2019

stiftelsesdato

18.11.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923929231

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2582095, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 999642, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 930123}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 69519}}, "journalnr": "2021602274", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923929231"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1029639, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -361}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -29997, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -29997}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 999642}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -370, "totalresultat": -370, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13669}, "driftsresultat": -528, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13141}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 35, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -35}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -493}}]

Reserver mot visning?