Index

4D VENTURE CAPITAL MANAGEMENT AS

Orgnr: 922601313

adresse: Løkkeveien 103

organisasjonsnummer

922601313

navn

4D VENTURE CAPITAL MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "66.300", "beskrivelse": "Fondsforvaltningsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkkeveien 103"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4007", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Smedvig", "Postboks 900 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4004", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922601313

navn

4D VENTURE CAPITAL MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkkeveien 103

forradrpostnr

4007

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Smedvig Postboks 900 Sentrum

ppostnr

4004

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

66.300

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2019

stiftelsesdato

15.03.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922601313

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1735596, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 428163, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 385663}}, "journalnr": "2020458355", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922601313"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 366649, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 366649}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 61514, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 61514}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 428163}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-03-15", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33351, "totalresultat": -33351, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 93766}, "driftsresultat": -33382, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 60384}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 31, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33351}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922619786 [navn] => 4D VENTURE CAPITAL MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "66.300", "beskrivelse": "Fondsforvaltningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922601313 [oppstartsdato] => 2019-03-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8kkeveien 103"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4007", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Smedvig", "Postboks 900 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4004", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?