Index

4DEKK AS

Orgnr: 916690142

adresse: Haakon VII s vei 9

organisasjonsnummer

916690142

navn

4DEKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VII s vei 9"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3269", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916690142

navn

4DEKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VII s vei 9

forradrpostnr

3269

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.02.2016

stiftelsesdato

22.01.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

916690142

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2160639, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1067616, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 56866}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1010750}}, "journalnr": "2020910931", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916690142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 706009, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 676009}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 361608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 361608}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1067617}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 58593, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4423584}, "driftsresultat": 75497, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4499081}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -377, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 377}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 75120}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916696744 [navn] => 4DEKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-02-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 916690142 [oppstartsdato] => 2016-01-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VII s vei 9"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3269", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?