Index

4DIALOG AS

Orgnr: 994921606

adresse: Dyrløkkeveien 13

organisasjonsnummer

994921606

navn

4DIALOG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-12-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dyrløkkeveien 13"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-12-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 958"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1670", "kommunenummer": "3004"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

994921606

navn

4DIALOG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dyrløkkeveien 13

forradrpostnr

1448

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 958

ppostnr

1670

ppoststed

KRÅKERØY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.12.2009

stiftelsesdato

01.12.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

994921606

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2162883, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 330213, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13062}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 317151}}, "journalnr": "2020916101", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994921606"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -84976, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -184976}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 415190, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 415190}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 330213}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 41453, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 908056}, "driftsresultat": 53342, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 961397}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 78, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 78}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 53420}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994929607 [navn] => 4DIALOG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-12-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 994921606 [oppstartsdato] => 2009-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dyrlu00f8kkeveien 13"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 958"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1670", "kommunenummer": "3004"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?