Index

4FOODIES AS

https://www.smakslykke.no

Orgnr: 825118462

mobil: 919 24 709
webside: www.smakslykke.no
adresse: Storgaten 92

organisasjonsnummer

825118462

navn

4FOODIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-05-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgaten 92"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SVELVIK", "postnummer": "3060", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-05-15

hjemmeside

www.smakslykke.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

825118462

navn

4FOODIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgaten 92

forradrpostnr

3060

forradrpoststed

SVELVIK

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.390

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.05.2020

stiftelsesdato

15.05.2020

tlf

tlf_mobil

919 24 709

url

www.smakslykke.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

825118462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2474269, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 345475, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 345475}}, "journalnr": "2021453617", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "825118462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -21267}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 306742, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 306742}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 345475}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21267, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 559152}, "driftsresultat": -32078, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 527074}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10810, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12470}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1659}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21267}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925209392 [navn] => 4FOODIES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 825118462 [oppstartsdato] => 2020-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ju00f8rgen Rustad", "Lalla Carlsens vei 2B"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SVELVIK", "postnummer": "3060", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => www.smakslykke.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?