Index

4FRONT AS

Orgnr: 916467141

adresse: Vognstølen 10A

organisasjonsnummer

916467141

navn

4FRONT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-18

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vognstølen 10A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5096", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916467141

navn

4FRONT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vognstølen 10A

forradrpostnr

5096

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.12.2015

stiftelsesdato

17.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916467141

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2319539, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36948, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16584}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20364}}, "journalnr": "2021367696", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916467141"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25324, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55324}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 62272, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 62272}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36948}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16310, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7155}, "driftsresultat": 17845, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1535, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1535}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 16310}}]

Reserver mot visning?