Index

4H NORGE

https://www.4h.no

Orgnr: 943838240

tlf: 64 83 21 00
webside: www.4h.no
adresse: Schweigaards gate 34A

organisasjonsnummer

943838240

navn

4H NORGE

organisasjonsform

{"kode": "FLI", "links": [], "beskrivelse": "Forening/lag/innretning"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

50

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Schweigaards gate 34A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "7000", "beskrivelse": "Ideelle organisasjoner"}

registrertIFrivillighetsregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1936-05-04

hjemmeside

www.4h.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

943838240

navn

4H NORGE

organisasjonsform

FLI

forretningsadr

Schweigaards gate 34A

forradrpostnr

0191

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

J

nkode1

94.991

nkode2

nkode3

sektorkode

7000

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

J

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

04.05.1936

tlf

64 83 21 00

tlf_mobil

url

www.4h.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

50

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

943838240

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507929, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27381861, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27381861}}, "journalnr": "2021469735", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "FLI", "organisasjonsnummer": "943838240"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17978240, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17978240}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9403621, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6856848}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2546773}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27381861}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 125290, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30042638}, "driftsresultat": 150571, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30193209}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25281, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -22724}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2557}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 125290}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 873081252 [navn] => 4H NORGE AVD VESTFOLD 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2264 Statens Park"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3103", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2264 Statens Park"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3103", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 874821802 [navn] => 4H NORGE AVD FINNMARK 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Damsveien 1"], "kommune": "VADSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "VADSu00d8", "postnummer": "9800", "kommunenummer": "5405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["FMLA Finnmark", "Damsveien 1"], "kommune": "VADSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "VADSu00d8", "postnummer": "9800", "kommunenummer": "5405"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 973081209 [navn] => 4H NORGE AVD NORDLAND 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moloveien 10"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8003", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 973081217 [navn] => 4H NORGE AVD ROGALAND 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lagu00e5rdsveien 80"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4010", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 59"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4001", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 973081225 [navn] => 4H NORGE AVD SOGN OG FJORDANE 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hafstadvegen 48"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 14", "FMLA Sogn og Fjordane Fylkeshuset"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6801", "kommunenummer": "4647"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 973081233 [navn] => 4H NORGE AVD TROMS 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandvegen 13"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Troms 414", "FMLA"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9291", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #7

Array ( [organisasjonsnummer] => 973081241 [navn] => 4H NORGE AVD VEST-AGDER 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tordenskjolds gate 65"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4614", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["FMLA Vest-Agder", "Postboks 513 Lundsiden"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4605", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #8

Array ( [organisasjonsnummer] => 973081268 [navn] => 4H NORGE AVD ØSTFOLD 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vogts gate 17"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1532", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 325"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1502", "kommunenummer": "3002"} [datoEierskifte] => 2010-11-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #9

Array ( [organisasjonsnummer] => 974130661 [navn] => 4H NORGE AVD HOVEDKONTOR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 23 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Schwigaards gate 34A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 113 Hellerud"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2026", "kommunenummer": "3030"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #10

Array ( [organisasjonsnummer] => 974821788 [navn] => 4H NORGE AVD AKERSHUS OG OSLO 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tordenskiolds gate 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O FMLA", "Postboks 8111 Dep"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0032", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #11

Array ( [organisasjonsnummer] => 974821796 [navn] => 4H NORGE AVD AUST-AGDER 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ragnvald Blakstads vei 1"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4838", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 788 Stoa"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4809", "kommunenummer": "4203"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #12

Array ( [organisasjonsnummer] => 974821818 [navn] => 4H NORGE AVD HEDMARK 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Parkgata 36"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4034", "FMLA Hedmark"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2306", "kommunenummer": "3403"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #13

Array ( [organisasjonsnummer] => 974821826 [navn] => 4H NORGE AVD HORDALAND 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Statens Hus", "Kaigaten 9"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5015", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7315"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5020", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #14

Array ( [organisasjonsnummer] => 974821834 [navn] => 4H NORGE AVD MØRE OG ROMSDAL 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fylkeshuset"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6404", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fylkesmannen i Mu00f8re og Romsdal", "Fylkeshuset"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6404", "kommunenummer": "1506"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #15

Array ( [organisasjonsnummer] => 974821850 [navn] => 4H NORGE AVD OPPLAND 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Statens Hus", "Storgata 170"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2615", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #16

Array ( [organisasjonsnummer] => 974821869 [navn] => 4H NORGE AVD SØR-TRØNDELAG 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Statens Hus"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7468", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Statens Hus"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7468", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #17

Array ( [organisasjonsnummer] => 974821877 [navn] => 4H NORGE AVD TELEMARK 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5rhusvegen 191"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3721", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #18

Array ( [organisasjonsnummer] => 992310448 [navn] => 4H NORGE AVD NORD-TRØNDERLAG 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 2007-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandvegen 38"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7713", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fylkesmannen i Nord Tru00f8nderlag", "Landbruksavdelingen"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7734", "kommunenummer": "5006"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #19

Array ( [organisasjonsnummer] => 992310502 [navn] => 4H NORGE AVD BUSKERUD 4H [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 943838240 [oppstartsdato] => 2007-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nland 32"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 16 Fylkesmannen i Busker", "Landbruksavdelingen"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3007", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?