Index

4HJERTER AS

Orgnr: 821378982

adresse: Nilsbakken 18

organisasjonsnummer

821378982

navn

4HJERTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-11

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nilsbakken 18"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ELLINGSØY", "postnummer": "6057", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-08-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821378982

navn

4HJERTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nilsbakken 18

forradrpostnr

6057

forradrpoststed

ELLINGSØY

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.09.2018

stiftelsesdato

19.08.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821378982

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2106201, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 222145, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 174400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 47745}}, "journalnr": "2020857219", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821378982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 49301, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 19301}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 172844, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10444}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 162400}}, "sumEgenkapitalGjeld": 222145}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 23892, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14386}, "driftsresultat": 30614, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 45000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30630}}]

Reserver mot visning?