Index

4HOME AS

Orgnr: 812168762

tlf: 67 15 16 90
mobil: 911 82 885
adresse: Lybekkveien 16C

id

1459

organisasjonsnummer

812168762

navn

4HOME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.150", "beskrivelse": "Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lybekkveien 16C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0772", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aslakveien 14E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0753", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812168762

navn

4HOME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lybekkveien 16C

forradrpostnr

0772

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Aslakveien 14E

ppostnr

0753

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

17.06.2013

tlf

67 15 16 90

tlf_mobil

911 82 885

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812168762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2063599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 632051, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 187000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 445051}}, "journalnr": "2020813220", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812168762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 389629, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 359629}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 242422, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 242422}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 632051}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 432928, "totalresultat": 432928, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1783105}, "driftsresultat": 489232, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2272337}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -796, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 810}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1606}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 488437}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991510532 [navn] => 4HOME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-07-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.150", "beskrivelse": "Agenturhandel med mu00f8bler, husholdningsvarer og jernvarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812168762 [oppstartsdato] => 2007-07-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lybekkveien 16C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0772", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aslakveien 14E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0753", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?