Index

4HOME DECOR AS

Orgnr: 923478043

adresse: Tvetenveien 32

organisasjonsnummer

923478043

navn

4HOME DECOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "14.130", "beskrivelse": "Produksjon av annet yttertøy"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-09-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923478043

navn

4HOME DECOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tvetenveien 32

forradrpostnr

0666

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

14.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2019

stiftelsesdato

15.09.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

923478043

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1825514, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 162036, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 162036}}, "journalnr": "2020557024", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923478043"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 54750, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 24750}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 107286, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107286}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 162036}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24750, "totalresultat": 24750, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 118}, "driftsresultat": 31968, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 32085}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -237, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 242}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 31731}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993210498 [navn] => 4HOME DECOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-10-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "14.130", "beskrivelse": "Produksjon av annet yttertu00f8y"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 923478043 [oppstartsdato] => 2008-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?