Index

4HUMAN AS

https://www.4human.no

Orgnr: 986042032

tlf: 33 39 80 00
webside: www.4human.no
adresse: Stensarmen 16

organisasjonsnummer

986042032

navn

4HUMAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stensarmen 16"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3112", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-08-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2205"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3103", "kommunenummer": "3803"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.4human.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

986042032

navn

4HUMAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stensarmen 16

forradrpostnr

3112

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2205

ppostnr

3103

ppoststed

TØNSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.110

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2003

stiftelsesdato

20.08.2003

tlf

33 39 80 00

tlf_mobil

url

www.4human.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

986042032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507069, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 124044252, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 107324205}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16720047}}, "journalnr": "2021562215", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "986042032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 72914799, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 63131973}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9782826}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 51129453, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33337658}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17791795}}, "sumEgenkapitalGjeld": 124044252}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9988176, "totalresultat": 9988176, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10459244}, "driftsresultat": -3249725, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7209518}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12534635, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14021573}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1486938}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9284910}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998220092 [navn] => 4HUMAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-04-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 986042032 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stensarmen 16"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3112", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => www.4human.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2205"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3103", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?