Index

4HUMAN TQM AS

https://www.4humantqm.no

Orgnr: 984036736

tlf: 35 51 92 20
webside: www.4humantqm.no
adresse: Strandgata 8

organisasjonsnummer

984036736

navn

4HUMAN TQM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2001-12-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "58.290", "beskrivelse": "Utgivelse av annen programvare"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 8"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3725", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2001-12-17

hjemmeside

www.4humantqm.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

984036736

navn

4HUMAN TQM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 8

forradrpostnr

3725

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

58.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.12.2001

stiftelsesdato

17.12.2001

tlf

35 51 92 20

tlf_mobil

url

www.4humantqm.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

984036736

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576023, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19718320, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8768571}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10949750}}, "journalnr": "2021562393", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "984036736"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5804900, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 825857}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4979044}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13913420, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8389571}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5523849}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19718320}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1942163, "totalresultat": 1942163, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17486152}, "driftsresultat": 2680630, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20166783}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -234054, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 140288}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 374342}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2446577}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 984045255 [navn] => 4HUMAN TQM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-12-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "58.290", "beskrivelse": "Utgivelse av annen programvare"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 984036736 [oppstartsdato] => 2001-12-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 8"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3725", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => www.4humantqm.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?