Index

4IT.NO AS

https://www.4IT.no

Orgnr: 995372193

tlf: 97 70 04 48
webside: www.4IT.no
adresse: Johnsrudgata 44

organisasjonsnummer

995372193

navn

4IT.NO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-04-14

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johnsrudgata 44"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LOMMEDALEN", "postnummer": "1350", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-01-15

hjemmeside

www.4IT.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

995372193

navn

4IT.NO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johnsrudgata 44

forradrpostnr

1350

forradrpoststed

LOMMEDALEN

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.04.2010

stiftelsesdato

15.01.2010

tlf

97 70 04 48

tlf_mobil

url

www.4IT.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.07.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

995372193

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2153087, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34959, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34959}}, "journalnr": "2020924522", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995372193"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 34959, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -25041}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34959}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -25041, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37958}, "driftsresultat": -25047, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12911}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -25041}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995406659 [navn] => 4IT.NO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 995372193 [oppstartsdato] => 2010-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Johnsrudgata 44"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LOMMEDALEN", "postnummer": "1350", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.4IT.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?