Index

4K BIL AS

Orgnr: 924196165

adresse: Ølvegata 26

organisasjonsnummer

924196165

navn

4K BIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-12-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ølvegata 26"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7715", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-11-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924196165

navn

4K BIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ølvegata 26

forradrpostnr

7715

forradrpoststed

STEINKJER

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.12.2019

stiftelsesdato

11.11.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

924196165

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2408109, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 529431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8903}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 520528}}, "journalnr": "2021448299", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924196165"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18435, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -21565}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 510996, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 510996}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 529431}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23452, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1351959}, "driftsresultat": -29990, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1321969}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 90}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -30066}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924321946 [navn] => 4K BIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 924196165 [oppstartsdato] => 2019-11-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8lvegata 26"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7715", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?