Index

4KNITS AS

Orgnr: 979584296

mobil: 92800301
adresse: Norwegian Fashion Center, Rom 2B01 Bygg L, Snarøyveien 30

organisasjonsnummer

979584296

navn

4KNITS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1998-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klær"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Norwegian Fashion Center", "Rom 2B01 Bygg L", "Snarøyveien 30"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1360", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-12-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

979584296

navn

4KNITS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Norwegian Fashion Center Rom 2B01 Bygg L Snarøyveien 30

forradrpostnr

1360

forradrpoststed

FORNEBU

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.421

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.1998

stiftelsesdato

29.12.1997

tlf

tlf_mobil

92800301

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

979584296

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1842988, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8379115, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 619848}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7759266}}, "journalnr": "2020568231", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "979584296"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7135023, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7035023}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1244092, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1244092}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8379115}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 572820, "totalresultat": 572820, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16709003}, "driftsresultat": 666685, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17375688}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 54460, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 151406}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 96945}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 721146}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976455789 [navn] => 4KNITS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-05-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 979584296 [oppstartsdato] => 1996-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Norwegian Fashion Center", "Rom 2B01 Bygg L", "Snaru00f8yveien 30"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1360", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1998-02-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?