Index

4L UTVIKLING AS

Orgnr: 913887565

mobil: 92225784
adresse: Greåkerveien 132C

organisasjonsnummer

913887565

navn

4L UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-08-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Greåkerveien 132C"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GREÅKER", "postnummer": "1718", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 21"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GREÅKER", "postnummer": "1720", "kommunenummer": "3003"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913887565

navn

4L UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Greåkerveien 132C

forradrpostnr

1718

forradrpoststed

GREÅKER

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 21

ppostnr

1720

ppoststed

GREÅKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.08.2014

stiftelsesdato

01.05.2014

tlf

tlf_mobil

92225784

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.11.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

913887565

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2383109, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 356192, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 356192}}, "journalnr": "2021329983", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913887565"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 275727, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 245727}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80465, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 80465}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 356192}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7750, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 214473}, "driftsresultat": 10317, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 224790}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -404, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 111}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 515}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9913}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999157912 [navn] => 4L UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-11-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 913887565 [oppstartsdato] => 2012-10-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Greu00e5kerveien 132C"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GREu00c5KER", "postnummer": "1718", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-06-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?