Index

4LABBER OG 1HALE AS

https://www.4labberog1hale.no

Orgnr: 914241774

mobil: 973 09 316
webside: www.4labberog1hale.no
adresse: Strømsveien 43

organisasjonsnummer

914241774

navn

4LABBER OG 1HALE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-10-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.180", "beskrivelse": "Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømsveien 43"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-09-21

hjemmeside

www.4labberog1hale.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

914241774

navn

4LABBER OG 1HALE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømsveien 43

forradrpostnr

2010

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.180

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.10.2014

stiftelsesdato

21.09.2014

tlf

tlf_mobil

973 09 316

url

www.4labberog1hale.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

914241774

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2455765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 979710, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 358943}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 620767}}, "journalnr": "2021497178", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914241774"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -114196, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -144196}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1093908, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1093908}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 979712}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -62984, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1857100}, "driftsresultat": -1025, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1856075}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -61959, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1367}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 63326}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -62984}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914980151 [navn] => 4LABBER OG 1HALE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.180", "beskrivelse": "Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 914241774 [oppstartsdato] => 2014-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8msveien 43"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => www.4labberog1hale.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?