Index

4MAUR AS

Orgnr: 988357448

mobil: 90363280
adresse: c/o Tor Kristjan Berge, Solhaugveien 73

organisasjonsnummer

988357448

navn

4MAUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-20

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tor Kristjan Berge", "Solhaugveien 73"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

988357448

navn

4MAUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tor Kristjan Berge Solhaugveien 73

forradrpostnr

1337

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2005

stiftelsesdato

02.06.2005

tlf

tlf_mobil

90363280

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988357448

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2581289, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 72704, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 72704}}, "journalnr": "2021600796", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988357448"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -73350, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 75000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -148350}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 146054, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 146054}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 72704}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -238471, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1858, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1890}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1858}}]

Reserver mot visning?