Index

4MINDS AS

Orgnr: 990997691

adresse: Fridtjof Nansens veg 63C

organisasjonsnummer

990997691

navn

4MINDS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-04-12

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens veg 63C"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "KOPERVIK", "postnummer": "4250", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990997691

navn

4MINDS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fridtjof Nansens veg 63C

forradrpostnr

4250

forradrpoststed

KOPERVIK

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.04.2007

stiftelsesdato

02.01.2007

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990997691

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 74540, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 86361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 86361}}, "journalnr": "2021206460", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990997691"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 86361, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 304000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -217639}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 86361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10281, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10250}, "driftsresultat": -10250, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 71}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 102}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10281}}]

Reserver mot visning?