Index

4P UTVIKLING AS

Orgnr: 922992207

adresse: c/o New Agenda Partners AS, Engebrets vei 5

organisasjonsnummer

922992207

navn

4P UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o New Agenda Partners AS", "Engebrets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922992207

navn

4P UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o New Agenda Partners AS Engebrets vei 5

forradrpostnr

0275

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.06.2019

stiftelsesdato

10.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922992207

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2103813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 193243, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 193243}}, "journalnr": "2020863845", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922992207"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 152636, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 122636}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 40607, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 40607}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 193243}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 129196, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1450129}, "driftsresultat": 166538, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1616667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -902, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 122}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1024}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 165636}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 823177992 [navn] => 4P UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922992207 [oppstartsdato] => 2019-04-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o New Agenda Partners AS", "Engebrets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?