Index

4PHASES AS

Orgnr: 917624445

adresse: Østerdalsgata 1K

organisasjonsnummer

917624445

navn

4PHASES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-06

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østerdalsgata 1K"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0658", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917624445

navn

4PHASES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østerdalsgata 1K

forradrpostnr

0658

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.10.2016

stiftelsesdato

11.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917624445

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2562795, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14501000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1000}}, "journalnr": "2021548396", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917624445"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -6277500, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6317500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20778500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6278500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14501000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1680000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1680000}, "driftsresultat": -1680000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1680000}}]

Reserver mot visning?