Index

4SEASONS ADVENTURE AS

Orgnr: 915907059

adresse: Flatøyveien 16

id

192658

organisasjonsnummer

915907059

navn

4SEASONS ADVENTURE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flatøyveien 16"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "HERØY", "postnummer": "8850", "kommunenummer": "1818"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915907059

navn

4SEASONS ADVENTURE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flatøyveien 16

forradrpostnr

8850

forradrpoststed

HERØY

forradrkommnr

1818

forradrkommnavn

HERØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.10.2015

stiftelsesdato

03.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

915907059

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2557689, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2697733, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2484935}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 212799}}, "journalnr": "2021589910", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915907059"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 507631, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 31081}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 476550}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2190102, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 903782}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1286321}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2697733}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1096316, "totalresultat": 1096316, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1412914}, "driftsresultat": 1339072, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2751986}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -67631, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 55}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 67686}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1271442}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 816168562 [navn] => 4SEASONS ADVENTURE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-11-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 915907059 [oppstartsdato] => 2015-09-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flatu00f8yveien 16"], "kommune": "HERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "HERu00d8Y", "postnummer": "8850", "kommunenummer": "1818"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?