Index

4SEASONS WEDDINGS AS

Orgnr: 918053174

adresse: c/o Cecilie Madland Lyngnes, Lerdalskroken 10

organisasjonsnummer

918053174

navn

4SEASONS WEDDINGS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Cecilie Madland Lyngnes", "Lerdalskroken 10"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "1467", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918053174

navn

4SEASONS WEDDINGS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Cecilie Madland Lyngnes Lerdalskroken 10

forradrpostnr

1467

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.11.2016

stiftelsesdato

01.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.09.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

918053174

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1255784, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1255784}}, "journalnr": "2021555373", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918053174"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -188980, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -218980}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1444766, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1444766}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1255786}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -410810, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 742226}, "driftsresultat": -413956, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 328270}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3146, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3534}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 388}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -410810}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918109692 [navn] => 4SEASONS WEDDINGS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 918053174 [oppstartsdato] => 2016-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Cecilie Madland Lyngnes", "Lerdalskroken 10"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "1467", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?